ul. Kluczborska 17/1a

31-271 Kraków

Polska

Usługi:

  • Przygotowywanie zaawansowanych projektów infrastruktury teleinformatycznej – cześć aktywna i pasywna

  • Audyt informatyczny określający stan infrastruktury

  • Inwentaryzacja infrastruktury oraz oprogramowania

  • Doradztwo informatyczne w zakresie rozbudowy i modernizacji posiadanych systemów informatycznych
  • Doradztwo merytoryczne w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz obsługa postępowań przetargowych

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie sprzętu do sieci WLAN, LAN, WAN

  • Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie sprzętu potrzebnego do budowy Data Center

  • Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie systemów telefonii IP i wideokonferencyjnych.